Nový rekord laseru BIVOJ: 146,5 J v 10 ns pulzu při opakovací frekvenci 10 Hz na vlnové délce 1030 nm

Tým HiLASIÁNŮ ze skupiny Vysokoenergetické deskové lasery ve spolupráci s Central Laser Facility STFC překonal rekord laseru BIVOJ z roku 2016. Bylo dosaženo maximální energie 146,5 J v 10 ns trvajícím pulzu při opakovací frekvenci 10 Hz na vlnové délce 1030 nm. Rekord z roku 2016 byl překonán o téměř 40%.

Laserový systém BIVOJ byl vyvinut v Central Laser Facility STFC a jedná se o pulsní nanosekundový diodami čerpaný pevnolátkový laser s kryogenním chlazením, který se řadí do kW třídy.

Unikátní laserový systém BIVOJ je, mimo jiné, dostupný uživatelům v rámci programu Open Access, díky kterému k vědecké infrastruktuře Centra HiLASE mohou získat přístup instituce z celého světa.

Více o tomto rekordu můžete zjistit v TISKOVÉ ZPRÁVĚ.