Úspěšné školení pro Laser Safety Officer

Ve dnech 14. – 16. října se v Centru HiLASE konalo školení pro referenty laserových zařízení (LSO). Jednalo se o skutečně individuálně zaměřené, podrobné a prakticky zaměřené školení v oblasti laserové bezpečnosti, s výpočty a praktickou částí v laboratoři. Účastníci se seznámili s normami a předpisy, které se týkají práce s lasery, součástí byly reálné případy nehod či skoronehod, výběr ochranných brýlí, účinky záření na zdraví, technická opatření, bezpečné pracovní postupy, příklady hodnocení rizik a další odborně zpracovaná témata. Věříme, že všichni účastníci úspěšně obdrží certifikát – Laser Safety Officer.

Zajímají vás další fotografie ze školení? Podívejte se na náš facebook.