Úspěšné ukončení projektu HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

S koncem roku 2015 byla úspěšně završena realizační fáze projektu laserového centra HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum. Projekt byl realizován v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a podpořen dotací v celkové výši 797 964 897,18 Kč, z čehož Evropská unie přispěla částkou 678 270 162,60 Kč a státní rozpočet České republiky částkou 119 694 734,58 Kč. Díky projektu Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. realizovaného 52 měsíců v celkové hodnotě 851 milionů korun vznikla světově unikátní technologická infrastruktura, kde se soustředí špičkoví vědci z oboru laserových technologií a technický personál s úzkou vazbou na průmysl a aplikační sektor.

Více informací ZDE