Další zájemci úspěšně absolvovali školení Laser Safety Officer v Centru HiLASE

Ve dnech 22. – 24. 9. 2021 se v prostorách Centra HiLASE konalo třídenní školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer). Lektory byli experti na laserovou bezpečnost laserových center HiLASE a ELI Beamlines Helena Vohníková a Marek Bizdra.

V první teoretické části školení si skupina účastníků vyslechla výklad z oboru laserové bezpečnosti. Hlavními tématy přednášek byly právní předpisy týkající se laserové bezpečnosti, účinky laseru na zdraví člověka, klasifikace ochranných pomůcek či hodnocení rizik. Následovaly praktické výpočty, ukázky laserů a nechyběly také oblíbené příklady nehod a skoronehod z praxe školitelů a ze zahraničí. Součástí školení byly rovněž exkurze do laserových laboratoří obou center, kde měli účastníci možnost vidět aplikaci bezpečnostních opatření přímo v reálném pracovním prostředí.

Na závěr školení účastníci absolvovali test nově nabytých znalostí, na základě něhož získali certifikát LSO.

Pokud vás toto školení zaujalo a vy nebo vaše společnost byste něj měli o zájem, neváhejte nás kontaktovat na communication@hilase.cz nebo sledujte sekci Akce našeho webu, kde vypsané termíny seminářů pravidelně aktualizujeme.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');