Vítězný tým prvního ročníku Science Challenge zpět v laserových centrech

Výherci prvního ročníku Science Challenge se ve čtvrtek 26. ledna 2023 vrátili zpět do laserového Centra HiLASE a sousedícího ELI Beamlines. Během celodenního programu, který byl jednou z cen za vítězství v soutěži, navštívili laboratoře center a vyzkoušeli si na den práci vědce.

Nejprve se spolu s Janem Kaufmanem, vedoucím týmu Laser Shock Peening (LSP), vydali do experimentální haly, kde si tuto metodu společně vyzkoušeli na testovacím vzorku. To zahrnovalo přípravu přístrojů a vzorku, samotný proces LSP a všechna bezpečnostní opatření. Na ta byli vyškoleni již předchozí den v rámci školení laserové bezpečnostiHelenou Vohníkovou (specialistkou na laserovou bezpečnost Centra HiLASE).

Následně se skupinka finalistů připravila na vstup do čistých laboratoří. Tam je nejprve optický inženýr Ondřej Denk provedl laboratoří, ve které je vyvíjen vysokoenergetický deskový laserový systém BIVOJ. Poté se prohlídky laboratoří ujal Ph.D. student Martin Cimrman, který naopak představil tenkodiskový laserový systém PERLA.

Následoval společný oběd s vedoucím oddělení Průmyslové aplikace laserů Centra HiLASE, Janem Brajerem, a ředitelem centra ELI Beamlines, Romanem Hvězdou. Odpoledne studenti strávili právě v ELI Beamlines, kde si prohlídli i tamní laboratoře a další prostory.