Zástupci HiLASE se zúčastnili zahájení projektu iQonic

Program iQonic, financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovace, oficiálně zahájil. iQonic, zkratka z anglického “Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, reconfigurability and recyclability of Manufacturing Optolectronics” dává dohromady některé z hlavních evropských hráčů v oblasti technologií pro sestavování a výrobu optoelektroniky. Optoelektronika je technologie zabývající se aplikací elektronických zařízení na získávání, detekci a ovládání světla. Elektronická zařízení jsou vyrobena z materiálů, jako jsou polovodiče, které interagují se světlem a mohou přeměnit elektrickou energii na světlo nebo naopak mohou detekovat světlo a přeměnit ho na elektrické signály. iQonic si klade za cíl nabídnout bezchybnou výrobní platformu, která pokryje celý procesní řetězec optoelektrických částí a komponentů.

Projekt s celkovým rozpočtem 8 milionů EUR bude trvat 42 měsíců a propojují sedmnáct partnerů z EU, kteří zastupují průmyslovou a akademickou sféru. Evropská komise očekává, že technologie vyvinuté díky tomuto financování mohou být použity ve všech výrobních závodech pro optoelektroniku, zvýšit jejich účinnost a flexibilitu a snížit výrobní náklady prostřednictvím recyklovaných součástí.
Dne 26. října se v Bruselu uskutečnilo zahajovací setkání, které položila základy pro započetí výzkumné činnosti.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');