Zkvalitnění komunikace a marketingu v centru HiLASE s cílem lepší publicity a komercializace

Některé části webových stránek www.hilase.cz vznikly v rámci projektu “Zkvalitnění komunikace a marketingu v centru HiLASE s cílem lepší publicity a komercializace”, který byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.