Úspěšné výsledky Open Access experimentu s laserem HiLASE PERLA B Open Access

Tým z Queen’s University of Belfast (UK) pod vedením Daniele Margaroneho ve spolupráci s ELI Beamlines (CZ) úspěšně dokončil dvoutýdenní experimentální kampaň na laseru Perla-B v Centru HiLASE. Experiment proběhl v rámci výzvy HiLASE Open Access a Laserlab-Europe.

QUB Laserlab PERLA experiment

Laserový svazek Perla-B laseru byl transformován pomocí čočky do ohniska o velikosti několika mikrometrů na terčík z nitridu bóru s plastovou vrstvou a podařilo optimalizovat energii ve svazku urychlených protonů, což umožnilo vyvolat jaderné fúzní reakce vodíku s jádry bóru, známé také jako “proton-boronová” fúze. Taková jaderná reakce je zcela čistá, protože při ní vznikají pouze tři částice alfa bez radioaktivních produktů (i bez neutronů).

Opakovací frekvence laseru Perla-B byla navýšena až na 1 kHz a byl tak vytvořen “kontinuální” zdroj částic alfa z proton-boronové fúze. Jedná se o dosud první experiment svého druhu, který potvrdil produkci svazku alfa částic o energii několika MeV pomocí skutečně kompaktního laseru se špičkovým výkonem pouhých 10 GW, a otevírá tak cestu k budoucím multidisciplinárním aplikacím s tímto zdrojem částic.

PERLA QUB experiment

Předchozí článek → Urychlování částic z pevných terčů na HiLASE laseru Perla-B

Máte-li zájem o další informace o tenkodiskovém kompaktním laserovém systému PERLA, navštivte naše produktové stránky.

Informace týkající se Open Access naleznete ZDE.