Bezpečnost při práci s laserovými ukazovátky: článek Heleny Vohníkové ve Sborníku Dílen Heuréky

Ve Sborníku Dílen Heuréky najdete i článek Heleny Vohníkové, laserového bezpečnostního technika Centra HiLASE, na téma Bezpečnost při práci s laserovými ukazovátky. V něm se můžete dozvědět například to, jaké světelné výkony ukazovátek jsou bezpečné a na co si dát pozor.

Helena Vohníková se kromě bezpečnosti v laserových laboratořích Centra HiLASE zabývá také veřejnou osvětou o laserové bezpečnosti a školením v této oblasti. Vede jak obecnější Školení laserové bezpečnosti (LST), tak i školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (LSO).

Sborník Dílen Heureky je zdrojem, který sdružuje užitečné informace (nejen) pro učitele fyziky. Projekt Heuréka, který sborník vydává, je tvořen učiteli a přáteli fyziky, kteří si kladou za cíl proměnit výuku tak, aby byla pro studenty atraktivnější a přístupnější.

Článek vznikl za podpory programu Strategie AV21 – VP17 Světlo ve službách společnosti. Program byl navržen k rozvoji inovativní laserové technologie napříč obory a prosazení českého výzkumu v této oblasti na světové špičce. Jeho nedílnou součástí je právě i laserová bezpečnost.

Celý sborník si můžete stáhnout ZDE.

Poznejte HiLASIÁNKU Helenu v rozhovoru.