Další světový rekord laseru BIVOJ při konverzi do druhé harmonické

Světový rekord laserového systému BIVOJ byl při spolupráci Centra HiLASE a Central Laser Facility STFC na začátku roku 2022 překonán o 40%. V rámci konverze do druhé harmonické frekvence se na něm podařilo vygenerovat pulzy o vlnové délce 515 nm s energií 95 J při opakovací frekvenci 10 Hz.

Tento rekord přináší několik výhod pro aplikaci laserového systému BIVOJ v průmyslu. Vzhledem k tomu, že některé materiály lépe absorbují laserové záření o vlnové délce 515 nm než v případě záření na 1030 nm tento rekord pomůže efektivněji zpracovávat neželezné kovy.

Další výhodou druhé harmociké frekvence je skutečnost, že tato vlnová délka je velmi málo absorbována vodou, proto s tímto laserovým zdrojem lze provádět experimenty i pod vodní hladinou. To je důležité například pro aplikaci v oblasti Laser Shock Peening.

Více o světovém rekordu se dočtete v TISKOVÉ ZPRÁVĚ.