Laser na hliníkových nohou Odborný článek

Naši kolegové Jan Heřmánek, Pavel Crha, Karolina Macúchová, Helena Picmausová, Martina Řeháková, Luděk Švandrlík, Marie Thunová a Tomáš Mocek nedávno publikovali článek Laser na hliníkových nohou ve vědecko-technickém časopise Jemná mechanika a optika, který vydává Fyzikální ústav AV ČR

Článek reflektuje využití hliníkových konstrukčních systémů v Centru HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR). Konstrukce využívající hliníkové profily zažívají během posledních dekád výrazný boom díky jejich pokročilým konstrukčním i uživatelským vlastnostem.
V mnoha případech představují vítanou alternativu vůči technologicky složitějším řešením, jako jsou například konstrukce svařované. I přes množství pozitivních vlastností nepředstavují tyto systémy univerzální všelék na veškeré konstrukční překážky, nicméně autoři se snaží hledat způsoby, jak tyto pozitivní vlastnosti maximálně využít a eliminovat negativa. V článku představují autoři svou filozofii využití hliníkových konstrukčních systémů, porovnávají jejich výhody a nevýhody oproti jiným řešením, a na příkladech ukazují míru využití těchto systémů v podmínkách laserových laboratoří Centra HiLASE. Celý článek je ke stažení zde.

Práce na tomto článku byla finančně podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; projekt HiLASE CoE, čís. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674; program NPU I, projekt čís. LO1602).