10

Které české přísloví se týká optiky? Nápověda: Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.

ÚKOL PRO NEJMENŠÍ: Zkuste vyjmenovat alespoň tři zdroje světla (tj. co nám dává světlo).

Řešení: Např. Slunce, žárovka, svíčka.

Úkol č. 11 najdete už po pár krocích na místě, které skýtá zábavu hlavně pro malé luštitele (hledejte na plotě).