Laserový workout

1B: Používají se např. termální sondy pro zobrazení profilu svazku, které dokáží svazek zobrazit v reálném čase.

2B: Astronauti na povrchu měsíce nechali panel s tzv. koutovými odražeči. Jedná se o 3 kolmo slepená zrcadla, která jakýkoli světelný signál pošlou zpět do původního směru. Blikneme-li na Měsíc nějakým krátkým laserovým pulsem, za chvíli (2,5 vteřiny) se signál vrátí a z časové prodlevy je možno spočítat vzdálenost Měsíce od Země.

3B: Více podrobností na: https://www.ufe.cz/cs/prvni-laserova-operace-ocni-sitnice-v-ceskoslovensku.

4A: Spodní hranice délky pulzu je dána principem neurčitosti, který v tomto případě říká, že součin šířky emisního spektra a šířky pulsu musí výt větší než jisté kladné číslo. Tudíž krátké pulsy vyžadují široké emisní spektrum k zachování tohoto principu.