Témata bakalářských prací 2022

TÉMA SUPERVIZOR TÝM
Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Pokročilé opracování a funkcionalizace skla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Efektivní mikro a nanoobrábění pro bioaplikace Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Velkoplošné multisvazkové mikroobrábění s využitím difrakčních elementů a prostorového modulátoru světla Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Mikroobrábění komplexních tvarů v 7 osách Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Periodické nanostruktury proti padělání, strukturální barvy a hologramy Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. ILA
Vliv velikosti laserového paprsku na práh poškození způsobeného laserem Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Laserové poškození kovových zrcadel při více/různých vlnových délkách Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Vliv kontaminace na laserem indukované poškození v reflexní optice Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Nové metody detekce poškození způsobených laserem Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Statistické studium poškození způsobeného laserem s jednotlivými pulzy v krystalických materiálech Dipl-Ing. Mihai-George Mureșan Ph.D., M.Sc. ILA
Technika laserového vyklepávání pro zpevňování povrchů 3D tištěných součástí Ing. Jan Brajer, Ph.D. ILA
Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené oblasti spektra Ing. Ondřej Novák, Ph.D. ALD
Bichromatický diodově čerpaný thuliový laser Ing. Jiří Mužík, Ph.D. ALD
Širokospektrální měřící metody pro rozměrné vysoce výkonné laserové svazky Ing. Jiří Mužík, Ph.D. ALD

Výběr správného tématu bakalářské práce je základem úspěchu a jednou z nejdůležitějších etap na cestě k úspěšnému dokončení studia.
Při výběru tématu se proto snažte zvolit takové, které vás zajímá a které je vám blízké.
Pokud vám žádné z uvedených témat nevyhovuje a chtěli byste zpracovat VLASTNÍ TÉMA, kontaktujte nás na joinus@hilase.cz.