LSO MEET UP | setkání LSO LSO MEET UP 2023

LSO meet up

 

Děkujeme.

Tímto udělujete souhlas/nesouhlas Centru HiLASE | FZU AV ČR, v. v. i., Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 68378271 zapsaném v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného u MŠMT ČR v Praze pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZU, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) ve znění pozdějších předpisů, aby zpracovávalo tyto Vaše osobní údaje:

  1. jméno a příjmení
  2. název pracoviště
  3. pracovní pozice
  4. e-mail a telefon

Tyto údaje budou zpracovány a archivovány po dobu 5 let.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás „výmaz“ těchto osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.