Experimentální stanice

Femtosekundová stanice pro mikroobrábění

Stanice byla vyvinuta za účelem ozařování nejrůznějších materiálů ultrakrátkými laserovými pulsy (délka pulsu 35 fs). Použití takto krátkých pulsů snižuje vliv často nežádoucích tepelných jevů, které delší pulsy zpravdila doprovází. Více zde.

LIDT stanice

Tato stanice slouží ke zjišťování optického prahu poškození různých optických součástek (Laser Induced Damage Threshold). Optický práh poškození je definován jako nejvyšší množství laserového záření dopadající na optickou součástku, kde je extrapolovaná pravděpodobnost poškození součástky rovna nule. K poškození může dojít vlivem laserového záření o dostatečně velké energi nebo s dostatečně silným výkonem. Více zde.

LSP stanice

Laserové vyklepávání (Laser Shock Peening) je metoda povrchové úpravy, jejímž cílem je zlepšení mechanických a únavových vlastností nejrůznějších kovových materiálů a slitin. Dopad laserového pulsu s vysokou hustotou výkonu vyvolá v materiálu šokové vlny, které vedou k plastické deformaci a následnému vytvoření tlakových zbytkových napětí. Tlakové napětí pak zabraňuje tvorbě trhlin a jejich šíření. Více zde.