Modelování laseru a tepelných procesů

Kvůli vysokým cenám optických komponent a práce kvalifikované pracovní síly, je vývoj a optimalizace složitých laserových systémů je riskantní a drahá. Jedna z účinných cest, jak tyto rizika minimalizovat, je využití pokročilého termo-optického modelování příslušných částí či optických komponent. Toto ovšem předpokládá výbornou znalost možností softwaru a detailní znalost materiálových parametrů. Pokud ve Vašem týmu nemáte k dispozici tuto expertízu, HiLASE může provést takové pokročilé termo-optické modelování pro Vás.

HiLASE poskytuje různé druhy simulací, z čehož pět hlavních oblastí tvoří:
1) Energetika (uložená energie, tepelná zátěž)
2) Teplota – Rozložení teploty a teplotních gradientů
3) Mechanické pnutí – Rozložení mechanického pnutí
4) Vlnoplocha – Profil relativního dráhové zpoždění (OPD)
5) Depolarizace způsobená tepelným namáháním

Tým HiLASE dokáže modelovat množství různých optických materiálů, jak ukazují přiložené tabulky (ke stažení). Karemický Yb:YAG a TGG je také možno simulovat, přičemž některé materiálové parametry jsou odvozeny od krystalických variant těchto materiálů.