Návštěva zástupců Tokyo Instruments v Centru HiLASE

V pátek 5. května 2023 navštívil centrum HiLASE Tsunetaka Kawabe, ředitel japonské společnosti TOKYO INSTRUMENTS, INC., kterého doprovázel ředitel Tech4Life Hubu Richard Schneider z CzechInvestu. CzechInvest hraje klíčovou roli v oblasti podpory podnikání a investic a zaměřuje se na propagaci české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí.

Sanin Zulić, MSc., International Business Development Manager, se s nimi setkal a představil aktivity a výzkum, které probíhají v našem laserovém centru. Diskutovali o možných příležitostech spolupráce na česko-japonské úrovni se zaměřením na průmysl, vývoj laserů a možné společné projekty.

Pan Kawabe také navštívil čisté laboratoře, kde se vyvíjejí lasery BIVOJ a PERLA. BIVOJ je pulzní nanosekundový pevnolátkový laser s diodovým čerpáním, který využívá technologii kryogenního chlazení. Ve své kategorii drží několik světových rekordů.

Laserový systém PERLA, vyvinutý také jako komerčně dostupný produkt PERLA 100, funguje na bázi technologie tenkých disků a má několik různých průmyslových aplikací. Je vhodný například pro laserové mikroobrábění, zpracování materiálů, analytickou spektroskopii a testování prahu poškození.

Děkujeme za návštěvu, těšíme se na spolupráci!