Rastrovací elektronový mikroskop (SEM)

  • Zobrazovací rozlišení 1.2 nm
  • Zrychlovací napětí 200 eV – 30 keV (do 50 eV s možností BDT)
  • Velká víceportová komora na vzorky (Ø 230 mm)
  • Zařízení pro pokovování vzorků tenkou vrstvou pro zobrazování izolačních materiálů
  • Skenovací TEM system (STEM) s rozlišením až 0,8 nm
  • EDS elementární analýza, zobrazování a mapování
  • Detektor sekundárních elektronů

Prof. Dr. Alexander Bulgakov

Senior Researcher: Nanomateriály; alexander.bulgakov(at)hilase.cz; + 420 314 007 733