Špičkové vybavení Centra HiLASE dostupné v rámci Open Access!

Laserové centrum HiLASE již několik let nabízí svou infrastrukturu třetím stranám v rámci programu Open Access. Vědci z jiných výzkumných center tak mají možnost využívat zázemí Centra HiLASE zcela zdarma, stačí se včas do programu přihlásit a splnit požadovaná kritéria. Zájemci mají možnost podávat přihlášky právě teď, a to až do 15. května 2021.

Centrum HiLASE přitom disponuje prvotřídními technologiemi, z nichž některé patří mezi absolutní světovou špičku. Např. vysokoenergetický nanosekundový laser Bivoj
nedávno významně posunul světový rekord mezi lasery ve své kategorii – bylo na něm stabilně dosaženo energie 145 J a v maximu 146,5 J v 10 ns trvajícím pulzu při opakovací frekvenci 10 Hz na vlnové délce 1030 nm! Více o tomto úspěchu se dočtete zde.

Mezi další přístroje a technologie, které mohou vědci v rámci programu Open Access využívat, patří např.:
– Pikosekundové lasery s vysokou opakovací frekvencí Perla B a Perla C
– Nanosekundový DG laser s vysokou opakovací frekvencí
– Stanice pro určení prahu poškození způsobeného laserem (LIDT)
– Stanice pro Laser Shock Peening (LSP)
– Laserové mikroobrábění pomocí laserů Perla C a Pharos
– Rastrovací elektronový mikroskop
– Rentgenový difraktometr
– Ramanův spektrometr a mikroskop atomárních sil
– Laserový skenovací konfokální mikroskop

Kromě toho nabízí Centrum HiLASE také spektroskopickou a laserovou charakterizaci optických materiálů pod vedením Dr. Venkatesana Jambunathana.

Podrobný popis výzkumné infrastruktury najdete zde.
Veškeré informace o programu Open Access i o aktuální výzvě pro nové projekty naleznete na našich stránkách.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');