Ramanův spektrometr a mikroskop atomárních sil

Ramanův spektrometr

 • Tři vlnové délky laseru: 532 nm, 638 nm, 785 nm
 • Čtyři mřížky 600 gr, 1200 gr, 1800 gr, 2400 gr
 • Spektrální rozlišení <1,4 cm -1
 • Konfokální mikroskop
 • Skenování v režimu SWIFT pro rychlé mapování
 • Laterální rozlišení: 500 nm
 • Rozlišení TERS: 15 nm

Mikroskop atomárních sil

 • STM, vodivé AFM. rozsahy 1 nA, 100 nA, 10 uA
 • Rozsah skenování 100 um x 100 um x 15 um
 • Vertikální rozlišení: <1 nm
 • Horizontální rozlišení: závisí na zakřivení špičky
 • Kontaktní režim, polokontaktní režim, bezkontaktní režim
 • Fázové zobrazování, laterální silová mikroskopie a modulace síly
 • Kelvinova sonda (mikroskopie povrchového potenciálu)

Ramanův spektrometr kombinovaný s mikroskopem atomové síly 

 • Přímý Ramanův přístup ze strany a shora umožňuje simultánní měření Raman a AFM
 • Kombinace AFM a Raman umožňuje Ramanovu spektroskopii, která vytváří Ramanovo rozlišení až 15 nm.

Ing. Jan Hrabovský

Ph.D. Student: Pulsed Laser Deposition; jan.hrabovsky(at)hilase.cz

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');