Unikátní laser za 10 mil. liber bude stát v České republice

Dne 5. března 2013 byla uzavřena smlouva mezi Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory (STFC/RAL) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. o dodávce diodově čerpaného laserového systému pracujícím na nominální opakovací frekvenci 10 Hz a poskytujícím nanosekundové pulsy s energií nejméně 100 J v jednom svazku pro účely projektu HiLASE a částečně ELI Beamlines. Tento laser bude světově unikátní, neboť půjde o první diodově čerpaný laser pracující při tak vysoké frekvenci a energii na světě. Jeho další přidanou hodnotou je, že bude otevřen pro uživatelský výzkum.

TISKOVÁ ZPRÁVA