Veřejná soutěž na zhotovitele výstavby objektu HiLASE má svého vítěze

Další důležitý milník v realizaci projektu byl dosažen dne 21. 9. 2012, kdy byla uzavřena smlouva o dílo s firmou OHL ŽS – vítězem veřejné soutěže na zhotovitele výstavby objektu HiLASE a přípravu území.

VÍCE INFORMACÍ