Zářijové školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (LSO) v Centru HiLASE

Ve dnech 21. – 23. září 2022 v Centru HiLASE proběhlo školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer). Na programu kurzu vedeného Helenou Vohníkovou, lektorkou laserové bezpečnosti Centra HiLASE a držitelkou certifikace Certified Laser Safety Officer udělenou Board of Laser Safety, se rovněž podíleli vedoucí inženýr řídících systémů Jakub Horáček, vedoucí týmu Tenkodiskové lasery Jiří Mužík a postdoktorand Jaroslav Huynh.

I tentokrát školení probíhalo dva a půl dne a pokrylo teoretickou i praktickou stránku laserové bezpečnosti. V průběhu prvního školícího dne se účastníci dozvěděli více o základech laserů a optiky, maximální přípustné dávce ozáření a důsledcích jejího překročení, nebo základních ochranných pomůckách.

Druhý den byl zaměřený na výpočty, hodnocení rizik a různé druhy opatření. V odpoledních hodinách se účastníci spolu s Helenou Vohníkovou a Jířím Mužíkem přesunuli do čistých prostor laboratoří Centra HiLASE, ve kterých měli možnost se dozvědět více o laserové bezpečnosti v praxi. V těchto laboratořích jsou vyvíjeny lasery PERLA a BIVOJ, a nachází se zde i stanice pro určení prahu poškození způsobeného laserem (LIDT).

Třetí den bylo školení uzavřeno praktickou částí a testem ověřujícím znalosti získané v jeho průběhu.

Vyžaduje vaše pracovní náplň školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení? Zúčastněte se toho příštího v Centru HiLASE! Sledujte stránku Akce na našem webu, nebo náš LinkedIn, aby vám termín neutekl.