Regionální

Budoucí vývoj Centra HiLASE není izolovanou aktivitou. Centrum se nachází v dynamicky se rozvíjejícím regionu STAR (Science and Technology Advanced Region). Vznikl zde klastr sdružující místní municipality, klíčové výzkumné a inovační infrastruktury, hi-tech firmy a další partnery. Region má značný potenciál významně posunout konkurenceschopnost České republiky v oblastech laserů, optiky, materiálových věd, biotemedicíny a biotechnologií. Důraz bude kladen na aktivní účast Centra HiLASE na dalším rozvoji inovačního ekosystému regionu STAR.