Regionální

Budoucí vývoj Centra HiLASE není izolovanou aktivitou. Centrum se nachází v dynamicky se rozvíjejícím regionu STAR (Science and Technology Advanced Region). Vznikl zde klastr sdružující místní municipality, klíčové výzkumné a inovační infrastruktury, hi-tech firmy a další partnery. Region má značný potenciál významně posunout konkurenceschopnost České republiky v oblastech laserů, optiky, materiálových věd, biotemedicíny a biotechnologií. Důraz bude kladen na aktivní účast Centra HiLASE na dalším rozvoji inovačního ekosystému regionu STAR. Region STAR je, stejně jako Centrum HiLASE, členem vědecko-technologického konsorcia Brain4Industry.

EDIH BRAIN4INDUSTRY

Brain4Industry je vědecko-technologické konsorcium, které umožňuje malým a středním průmyslovým podnikům aplikovat výsledky špičkového technologického výzkumu do každodenní výrobní praxe. Zaměřuje se na oblast digitalizace, aditivních a laserových technologií, umělé inteligence, inovativních materiálů a povlakových systémů.

Specializuje se na výzkum a vývoj produktu, celý výrobní řetězec a jeho udržitelnost. Pomáhá také s vývojem řešení a optimalizací výrobních procesů s cílem zvýšit přidanou hodnotu firem a zefektivnit výrobu.

Konsorcium nabízí komplexní ekosystém pro inovace, špičkové technologie, odborné znalosti, doprovodná školení a poradenské služby a podporu na míru. Díky statutu Evropského digitálního inovačního hubu (EDIH) mohou malé a střední firmy využít služby a technologické zázemí konsorcia v rámci podpory de minimis.

Své sídlo má v Dolních Břežanech v inovačním centru, kde je možné využít také širokou škálu aditivních technologií, školicí prostory i sdílené kanceláře v rámci společných projektů.