Optika a lasery Metodické vedení pro učitele ZŠ

Metodika představuje možnosti výuky problematiky optiky a laserových technologiích na základních školách. Zábavnou formou tak doplňuje tradiční metodiku výuky fyziky o vysvětlení a experimenty vedoucí nejen ke znalostem fyziky, ale i k rozvoji tvůrčích schopností žáků.

OBSAH
 1. ODRAZ A LOM
  A. Zákon odrazu
  B. Zákon lomu, index lomu, rychlost světla, optická hustota prostředí, úplný odraz
  C. Vypuklé a duté zrcadlo, čočky, zobrazovací rovnice
 2. SVĚTLO JAKO VLNĚNÍ
  A. Vztah vlnové délky a barvy, vztah s indexem lomu
  B. Intereference a difrakce
  C. Polarizace světla (pokusy s polarizátory a s odrazem)
 3. ODBOČKA DO ATOMOVÉ FYZIKY aneb JAK FUNGUJE LASER
  A. Světlo jako částice
  B. Energetické hladiny, excitace a emise
 4. PŘENOS INFORMACÍ SVĚTLEM

Struktura jednotlivých kapitol:

 • Doporučené výchozí znalosti
 • Teorie
 • Experiment včetně identifikace potřebných pomůcek, postupu, popisu a odkazů na související informace a videa
 • Diskuse
Beáta Plaskurová
Beáta Plaskurová aktuálně studuje Matematicko-Fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2017 se zúčastnila finále prvního ročníku Talentové akademie (www.talentovka.cz) a byla vybrána jako stážistka v laserovém Centru HiLASE (www.hilase.cz). Dlouhodobě se podílí na organizaci soutěží pro středoškoláky, např. Expedice Mars (www.expedice-mars.eu). Zvítězila v celostátní přehlídce SOČ a umístila se na prvním místě festivalu vědy a techniky AMAVET (www.amavet.cz). V rámci Expo-Sciences Europe úspěšně prezentovala metodiku na popularizaci astronomie na školách.
Beáta Plaskurová
Mgr. Michal Vyvlečka
Michal Vyvlečka je bývalý vědecký pracovník laserového Centra HiLASE, kde se zde zabýval nelineární optikou za vysokých energií. Aktuálně s Centrem HiLASE spolupracuje jako organizátor popularizačních aktivit pro studenty - Talentová akademie a Science Challenge (www.sciencechallenge.cz). Jako PhD. student vídeňského programu CoQuS (Complex Quantum Systems) se zaměřuje na kvantové počítače. Dlouhodobě se věnuje popularizaci vědy, práci s talentovanou mládeží a propojování neformálního a formálního vzdělávání. Michal Vyvlečka byl členem představenstva České rady dětí a mládeže, působil v Dětské tiskové agentuře a v dalších organizacích. Je autorem několika evropských vzdělávacích metodik, jako je například „Pathways: How to build educational activities”. V současné době je členem představenstva rakouské pobočky Service Civil International a vede unikátní česko-slovenskou soutěž pro mladé zájemce o přírodní vědy – Expedici Mars.
Mgr. Michal Vyvlečka

Tvorba dokumentu byla podpořena projektem Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR, reg. č. CZ.02.2.69/0.0./0.0./16_028/0006223.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');