Naše přístroje pro charakterizaci nyní dostupné v rámci Open Access

V Centru HiLASE využíváme prvotřídní přístroje pro charakterizaci. Ty jsou nyní – spolu s další špičkovou infrastrukturou – zájemcům k dispozici v rámci programu Open Access.

Pokud máte zájem použít tyto přístroje pro svůj výzkum zcela zdarma, je nyní nejvyšší čas přihlásit se do programu Open Access. V pořadí již pátá výzva je otevřena právě teď, přihlášky přijímáme do 9. května 2022.

Podívejte se na přístroje, které jsou aktuálně dostupné:

  • Rastrovací elektronový mikroskop (zobrazovací rozlišení 1.2 nm, zrychlovací napětí 200 eV – 30 keV, velká víceportová komora na vzorky – více zde);
  • Rentgenový difraktometr (5osá stage vhodná pro 50 mm velké a 20 mm silné vzorky, software s ICSD krystalografickou databází – více zde);
  • Ramanův spektrometr (tři vlnové délky laseru: 532 nm, 638 nm, 785 nm, čtyři mřížky 600 gr, 1200 gr, 1800 gr, 2400 gr – více zde);
  • Mikroskop atomárních sil (STM, vodivé AFM. rozsahy 1 nA, 100 nA, 10 uA, rozsah skenování 100 um x 100 um x 15 um, vertikální rozlišení: <1 nm – více zde);
  • Laserový skenovací konfokální mikroskop (zvětšení: 5x‐100x, možnost celkového zvětšení: 5x‐17,280x, režim barevného zobrazování: bílé LED světlo s 2 Mega Pixel ccd, režim laserového zobrazování: 405 nm laser s fotonásobičem, a další).