Nové přístroje pro charakterizaci jsou nyní k dispozici v rámci Open Access

V Centru HiLASE používáme špičková zařízení pro charakterizaci. V rámci programu Open Access jsou nyní k dispozici i ostatním uživatelům. Výzva k předkládání návrhů je otevřena do 15. května 2023.

Jaké přístroje jsou pro Vás nyní dostupné?

  • Rastrovací elektronový mikroskop (zobrazovací rozlišení 1.2 nm, zrychlovací napětí 200 eV – 30 keV, velká víceportová komora na vzorky – více zde);
  • Rentgenový difraktometr (5osá stage vhodná pro 50 mm velké a 20 mm silné vzorky, software s ICSD krystalografickou databází – více zde);
  • Ramanův spektrometr a mikroskop atomárních sil (kombinace AFM a Raman umožňuje Ramanovu spektroskopii, která vytváří Ramanovo rozlišení až 15 nm – více zde);
  • Laserový skenovací konfokální mikroskop (zvětšení: 5x‐100x, možnost celkového zvětšení: 5x‐17,280x, režim barevného zobrazování: bílé LED světlo s 2 Mega Pixel ccd, režim laserového zobrazování: 405 nm laser s fotonásobičem, a další).

Letos nově nabízíme také

  • PLD pracovní stanici pro depozici tenkých vrstev a analýzu plazmového oblaku vytvořeného laserovou ablací (možnost provádět spektrokopii ablačního oblaku a studovat jeho dynamiku, vysokovakuová komora dosahující základního tlaku až < 5×10-6 mbar  – více zde);
  • Reflektronovou hmotnostní spektrometrii doby letu (RETOFMS) kombinovanou s vakuovou komorou (více zde).

Zde najdete další podrobnosti o naší prvotřídní infrastruktuře.